Línia metodològica

Línia metodològica

Àrea 1: Descoberta d’un mateix

Potenciarem el manifestar les pròpies necessitats: gana, set, pipi, mocs, afecte i comprensió o demanar ajut a l’educadora o educador. Treballarem el mostrar la iniciativa i seguretat en els seus desplaçaments.

En aquest apartat cal que aconseguim un ritme d’alimentació i de la son diari que sigui un hàbit adquirit i normalitzat, i una actitud positiva davant les dificultats superables, a l’hora que, demostrarem satisfacció, de les pròpies accions fetes dels nens/es en les activitats proposades pels educadors.

Segons les edats dels infants treballarem a utilitzar correctament els estris de menjar i el pitet els mes petits, i a col·laborar activament en els hàbits de neteja personal i en la mida de les seves possibilitats els mes grans, en les activitats de vestir-se i despullar-se.

Serà una funció clau, el reconèixer els objectes i materials que s’han manipulat i observat, i també, el desplaçar-se de diverses formes (córrer, gatejar, pujar i baixar escales, tricicles, saltar) i experimentar diferents direccions tot llançant i entomant pilotes. Coordinar ambdues mans i iniciar-se lliurement en el joc simbòlic.

Identificar el propi cos és una de les funcions fonamentals de la descoberta d’un mateix, per tant, treballarem les funcions dels sentits i algunes parts del cos, també a situar-se en l’espai, tenint com a referència el propi cos. Serà un objectiu important el controlar els esfínters, d’una manera normalitzada.

Àrea 2: Descoberta de l’entorn natural i social

En aquest apartat treballarem el coneixement de les normes de convivència, adquirint l’hàbit de centrar l’atenció i mantenir-la durant un cert temps. Hauran de participar amb els educadors a l’hora de recollir materials i joguines i a mantenir la classe neta i ordenada, per tant, participaran a habituar-se a tenir cura dels elements de l’entorn que tenen a l’abast, a l’hora que, a fer-los servir correctament.

Saber esperar durant cert temps mentre l’educadora o educador atén a altres companys, i a iniciar-se a compartir les joguines, objectes, l’espai i el joc. també a reconèixer alguns animals i recordar que són i que fan. També crearan construccions amb peces.

I donarem molta importància al coneixement de l’entorn proper a l’infant donant-li a conèixer  tot allò que l’envolta , entitats del poble, associacions…

Àrea 3: Comunicació i llenguatges

Dividim l’apartat en quatre tipus. Llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic.

Llenguatge verbal: Consisteix en entendre i comprendre els educadors i als companys, per mitjà del llenguatge oral, en situacions conegudes i/o significatives, anomenar-los correctament i mantenir l’atenció i escoltar una explicació, un conte…Treballarem el progressar en les seves expressions orals (lèxic, entonació i ritme), també exterioritzant emocions, sentiments, preferències i interessos per mitja de l’activitat corporal i/o l’expressió oral.

Millorarem, dia a dia, la participació dels infants en els diàlegs dirigits per els educadors, treballant la frase (estructura, gènere, nombre, pronoms). Distingirem per mitjà del llenguatge oral el groc, el vermell, el blau,  verd, el cercle, el quadrat i el triangle. Iniciarem a l’infant en la llengua anglesa  tot parlant de paraules bàsiques, colors,  nombres, pare, mare….

Ens iniciarem amb l’anglès tot treballant en conceptes bàsics (colors, nombres…) i cançons

Llenguatge Musical: Experimentaran auditivament so/silenci, i reconeixeran cançons i ritmes coneguts. Reproducció mitjançant la veu, el cos i els moviments, cançons i danses, a l’hora que fomentarem el gaudir i participar de les activitats musicals. Els infants hauran d’ésser capaços de fer i escoltar sons produïts per ells mateixos amb instruments musicals.

Llenguatge Plàstic: Experimentaran les sensacions que produeixen les diferents propietats dels materials per mitjà de la vista i el tacte, i descobriran en llibres d’imatges, o contes, objectes i/o situacions.

També treballarem la manipulació lliure de diferents materials i estris, fer gargots, estripar paper, arrugar, guixos, pasta de modelar, tot i aconseguint una bona coordinació óculo-manual, passant del gargot incontrolat a l’inici de formes concretes. Incidirem en l’aprenentatge de la utilització correcte d’eines del llenguatge plàstic (llapis, guix, pinzells, dit i punxo)

Llenguatge matemàtic: Manipulació d’objectes mirant, parlant, ensumant, prement, tastant, per a descobrir els aspectes qualitatius. El treball consisteix també en classificar els objectes en funció dels aspectes qualitatius (duresa, forma, color, mida…)

Caldrà reconèixer els quatre colors bàsics en els diferents objectes i materials, i també, el cercle, el quadrat i el triangle.

Classificarem materials i objectes en funció d’un aspecte qualitatiu, i treballarem seriar elements on s’alteri un atribut.