Funcionament

Planificació i funcionament

 

Com anomenem els grups:

0-1 any: Les tortugues

1-2 anys: Els cargols                     

2-3 anys: Els dofins
Calendari escolar
L’escola està oberta durant tot l’any, tot i que el curs serà de la primera setmana de setembre fins el 31 de juliol. El mes d’agost s’obrirà en concepte de casal.

Les vacances seran les legalment reconegudes, Nadal i Setmana santa. S’especificaran i es comunicaran a l’inici de cada curs.

Horari

Partint del concepte de flexibilitat en les entrades i les sortides per al grup de les Tortugues (0-1 anys), l’horari base de l’escola bressol serà el següent:

de 9.00 a 17.00h.

Hi haurà horari d’acollida en funció de la demanda dels pares/mares

De 7.30 a 9.00 i de 17.00 a 18.00
Personal de l’escola – Equip directiu – educadors:
Direcció pedagògica: 1 director/a de la Llar

3 educadors/es de llars infantils a jornada complerta

1 auxiliar educador/a a jornada completa

1 auxiliar educador/a a mitja jornada

 

Relació família – escola

L’escola proposarà una primera reunió individual de pares/mares, amb l’objectiu de donar informació sobre el funcionament general.

Durant el segon trimestre es durà a terme una segona entrevista amb la família de l’infant.

Sempre que sigui necessari  es realitzarà una entrevista , ja sigui per petició dels pares/mares o per petició de les educadores.