Cuina

-Durant l’estona del migdia, l’atenció als infants la porta a terme el mateix equip educatiu.

-Preparació de diferents plats amb textures que van des del triturat al sòlid

-Preparació de dietes especialitzades segons diagnòstics pediàtrics.